Zaloguj się do systemu           Nie masz konta? Zarejestruj się!

oferty pracy
oferty staży
oferty praktyk

dodaj ofertę pracy
dodaj ofertę stażu
dodaj ofertę praktyk

Aktualności

     

Drodzy Pracodawcy! Studenci i Absolwenci!
2011.05.04 09:10:01
Drodzy Pracodawcy! Studenci i Absolwenci!
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Uczelnia przyjazna pracodawcom”.
Projekt został objęty patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy wsparciu firmy LEWIATAN. Misją projektu jest określenie stopnia dopasowanie programu kształcenia wyższego do potrzeb rynku pracy oraz oceniania kwalifikacji i kompetencji absolwentów uczelni wyższych przez pryzmat zapotrzebowania   zgłaszanego przez pracodawców.
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Uczelnia przyjazna pracodawcom”.
Projekt został objęty patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy wsparciu firmy LEWIATAN. Misją projektu jest określenie stopnia dopasowanie programu kształcenia wyższego do potrzeb rynku pracy oraz oceniania kwalifikacji i kompetencji absolwentów uczelni wyższych przez pryzmat zapotrzebowania   zgłaszanego przez pracodawców.

Podstawowymi obszarami poddawanymi badaniu będą:
•    stopień dostosowania absolwentów poszczególnych uczelni do wymogów rynku pracy,
•    współpraca pomiędzy uczelniami a przedsiębiorcami,
•    możliwości rozwoju kariery zawodowej po ukończeniu studiów na danej uczelni,
•    luki kompetencyjne absolwentów uczelni wyższych.
•    Rezultatami projektu będą Raport podsumowujący wyniki badania oraz Ranking Uczelni Wyższych. Na podstawie Rankingu będzie wyłoniona wąska grupa Uczelni, którym zostaną nadane tytuły honorowe „Uczelnia Przyjazna Pracodawcom”. Tytuł honorowy „Uczelnia Przyjazna Pracodawcom” ma wyróżniać te Uczelnie Wyższe, które „dostarczając” na rynek pracy odpowiednio przygotowanych absolwentów mają istotny udział w budowaniu przewagi konkurencyjnej i pozycji rynkowej przedsiębiorstw, a pośrednio pozytywnie oddziałują na potencjał ekonomiczny całej polskiej gospodarki.
•    Publikacja Raportu oraz Rankingu przewidziana jest na przełom maja i czerwca 2011 r. W drugiej połowie czerwca 2011 r. odbędzie się uroczysta Konferencja podsumowująca projekt, podczas której wręczone zostaną statuetki potwierdzające nadanie wyróżnionym Uczelniom Honorowego Tytułu „Uczelnia Przyjazna Pracodawcom”.


Ankieta oraz więcej informacji znajduje się na stronie :

http://www.uczelniaprzyjaznapracodawcom.pl/
Strona główna   |   O nas   |   Aktualności   |   Fotogaleria   |   Doradcy zawodowi   |   Kontakt
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 324-15-17, 324-38-83  |  E-mail: wshit@wshit.edu.pl
© Copyright 2011 ABK WSHT. Wszelkie prawa zastrzeżone.