Zaloguj się do systemu           Nie masz konta? Zarejestruj się!

oferty pracy
oferty staży
oferty praktyk

dodaj ofertę pracy
dodaj ofertę stażu
dodaj ofertę praktyk

ABC Kariery

     

Jak napisać CV ?

Jak napisać CV?

Curriculum Vitae jest formą życiorysu zawodowego, w którym zamieszczone są informacje dotyczące danych personalnych, wykształcenia, przebiegu pracy zawodowej, doświadczenia zawodowego oraz preferencji osobistych (hobby, zainteresowania itp.). Patrząc na aplikację, pracodawca szuka najistotniejszych informacji a te powinny być przedstawione jasno, zwięźle i przejrzyście. Ważna jest także ciągłość zatrudnienia – nieuzasadnione przerwy mogą zaniepokoić pracodawcę. Zadbaj o to, by w przebiegu kariery zawodowej nie pojawiły się żadne luki.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, o których należy pamiętać przygotowując swoje CV.

1.    Jasna struktura. Pracodawcy poświęcają zazwyczaj kilkanaście sekund na zapoznanie się z życiorysem i wychwycenie najważniejszych informacji, dlatego trzeba je tak przedstawić, ażeby rzucały się w oczy. Chaotycznie i niestarannie napisane CV zniechęca pracodawców.

2.    Przejrzystość. Dokumenty powinny być przygotowane na komputerze, na białym gładkim papierze formatu A4. Przynosząc CV osobiście do pracodawcy pamiętaj, żeby nie było pomięte ani poplamione – Twoje CV świadczy o Tobie!

3.    Zwięźle i na temat. Dobrze przygotowane CV nie powinno zawierać więcej niż jednej – a w przypadku bogatego przebiegu kariery zawodowej – dwóch stron.

4.    Zgodnie z prawdą. Pisząc swoje CV nie staraj się przechytrzyć pracodawcy – wszystkie próby “dodania sobie” przymiotów mogą łatwo zostać wypatrzone przez pracodawcę, na posadę lepiej zasłużyć sobie lojalnością oraz prawdziwymi informacjami.

5.    Właściwa kolejność. Pisanie CV zaczynamy zawsze od danych personalnych. Powinno z nich jasno wyniknąć skąd jesteś i jak najszybciej można się z Tobą skontaktować. Dane kontaktowe powinny być zawsze aktualne.

o   Dane personalne


  •         Imię, Nazwisko

  •            Aktualny adres zamieszkania (ważne do korespondencji)                       

  •           Numer telefonu (stacjonarny i/lub komórkowy)    

  •           Pełna data urodzenia (np. 26 kwietnia 1980 r 

  •          Adres e-mail (dla ułatwienia komunikacji) 

  •          Warto także zamieścić swoje zdjęcie, choć nie jest to wymagane

Chcąc pokazać pracodawcy, że jesteś osobą poważną i profesjonalną, zadbaj o to, by tak Cię właśnie odebrał. Zamiast adresu e-mail niunia_xxx@…… podaj raczej jan_kowalski@……. Adresy typu „misiu”, „grubasek” czy „blondi” są z reguły odbierane przez pracodawców jako niefrasobliwość, brak powagi czy wręcz nieumiejętność odnalezienia się w sytuacji.

Jeżeli zdecydujesz się na zamieszczenie w CV zdjęcia, pamiętaj że musi ono być również stosowne. Zdjęcia z wakacji czy z balu karnawałowego są ładne, ale nie nadają się do dokumentów aplikacyjnych. Zamieść zdjęcie paszportowe, legitymacyjne lub dyplomowe.

o   Wykształcenie

Informacje dotyczące wykształcenia należy wpisać w odwróconej kolejności chronologicznej a więc zacząć od tego, co miało miejsce ostatnio. Trzeba podać datę rozpoczęcia i zakończenia nauki, pełną nazwę szkoły lub uczelni, wydział i kierunek oraz uzyskany tytuł. Warto też zaznaczyć specjalizację lub wiodące przedmioty na studiach, ewentualnie tematykę pracy dyplomowej (jeżeli nawiązuje do stanowiska, na które aplikujesz). Nie zamieszczaj informacji o ukończonej szkole podstawowej.

o   Doświadczenie zawodowe

W tej części CV także obowiązuje odwrócony porządek chronologiczny. Podaj datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy, zajmowane stanowisko oraz zakres pełnionych obowiązków. Jest to istotne, ponieważ nazwy stanowisk w firmach często różnią się zakresem kompetencji i zadań. Jeżeli nie posiadasz doświadczenia zawodowego, wspomnij w tym miejscu o odbytych stażach i praktykach zawodowych.

o   Dotychczasowe osiągnięcia

Zamieść tutaj osiągnięcia naukowe (np. publikacje, stypendia naukowe), sportowe, społeczne (np. funkcje w organizacjach studenckich i innych). Jeżeli zaczynasz dopiero swoją karierę zawodową, napisz o jakichkolwiek doświadczeniach, które udało Ci się zdobyć (np. działalność w harcerstwie, organizacjach studenckich lub charytatywnych). Są to bardzo cenne informacje zarówno dla pracodawcy, jak i doradców personalnych, gdyż mogą świadczyć o zaangażowaniu w pracy zespołowej czy też o umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji.

 

o   Dodatkowe kwalifikacje

Prawo jazdy – kategoria
Znajomość języków obcych – poziom zaawansowania w mowie i piśmie, uzyskane certyfikaty
Umiejętność obsługi komputera – aplikacje, systemy, programy oraz stopień ich znajomości

Nawet jeśli wydaje Ci się, że takie umiejętności nie będą potrzebne na stanowisku, na które aplikujesz, warto o nich wspomnieć. Warto też wymienić odbyte kursy i szkolenia oraz uzyskane certyfikaty.

o   Hobby i zainteresowania

W tej części napisz o swoich zainteresowaniach pozazawodowych. Nie należy jednak przesadzać i zbyt obszernie rozpisywać się o swoich pasjach – wymień 3-4 zainteresowania, którym lubisz się poświęcasz w wolnym czasie.

o   Mocne strony

W ofertach zamieszczanych przez pracodawców często znajdują się różne wymagania, jak np. umiejętność pracy w grupie, organizowania pracy, kierowania, komunikowania się, pracy pod presją czasu czy łatwość nawiązywania kontaktów. Jeżeli wykazujesz takie umiejętności – wspomnij o tym! Pamiętaj jednak, żeby wszystko było zgodne z prawdą.

o   Referencje

Jeżeli uzyskałeś referencje od poprzedniego pracodawcy lub przełożonego, warto je dołączyć do CV. Mogą one stanowić dodatkowy argument przemawiający za zatrudnieniem spośród wielu kandydatów właśnie Ciebie.

o   Oświadczenie

Nie zapomnij, aby na końcu CV zamieścić klauzulę zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) na użytek firmy OTTO POLSKA Sp. z o.o.”.

CV gotowe, co dalej?

Kiedy już napiszesz swoje CV, warto skupić się na liście motywacyjnym. Jest to równie ważny jak życiorys dokument, z którego Twój przyszły pracodawca czerpie informacje o Tobie, dlatego postaraj się o jego profesjonalny wygląd. Każdorazowo staraj się dostosować treść listu motywacyjnego do celu jego powstania. Jeśli aplikujesz na określone stanowisko pracy, list motywacyjny powinien odpowiadać na zapotrzebowanie wyrażone przez pracodawcę w wymaganiach zawartych w ogłoszeniu o pracę.

Pisząc list motywacyjny, nie zapomnij o kilku podstawowych zasadach, których należy przestrzegać.

1.    Nie powiela się informacji, które można odnaleźć w CV, z zastrzeżeniem rozwinięcia informacji szczególnie istotnych dla pracodawcy (na przykład określonych w ogłoszeniu o pracę szczególnych kwalifikacji poszukiwanego pracownika).

2.    Należy zwracać uwagę na szczegóły. Przeczytanie własnego listu przed jego wysłaniem pozwoli uniknąć wielu błędów wynikających z kopiowania fragmentów tekstów, literówek, nieścisłości itp. Dobrym pomysłem jest również poproszenie o uwagi osoby trzeciej.

3.    Jeśli list motywacyjny jest wysyłany za pośrednictwem poczty e-mail, należy również zadbać o odpowiednią formę samej wiadomości, która w tym wypadku odgrywa rolę uzupełniającą wobec listu motywacyjnego. Należy pamiętać o tym, że zanim pracodawca odczyta załączniki, przeczyta treść wiadomości e-mail.

4.    Jeżeli wysyłamy list motywacyjny w załączniku (co jest dobrym pomysłem) należy wysłać go w pliku, który potencjalny pracodawca na pewno otworzy. Polecany jest format .pdf, który wygląda bardziej profesjonalnie niż .doc i jest łatwy do utworzenia, np. za pomocą darmowej aplikacji PDFCreator lub poprzez narzędzie wbudowane w pakiet OpenOffice lub MS Office 2007. Bardzo ważną zaletą pliku .pdf jest fakt, iż nie "rozlatuje" się, układ dokumentu zostaje zawsze zachowany i na każdym komputerze dokument wygląda tak samo.

5.    Nie zapomnij, aby na końcu CV zamieścić klauzulę zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).”.

 

Źródło:http://www.ottopraca.pl/praca/poradnik
Strona główna   |   O nas   |   Aktualności   |   Fotogaleria   |   Doradcy zawodowi   |   Kontakt
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 324-15-17, 324-38-83  |  E-mail: wshit@wshit.edu.pl
© Copyright 2011 ABK WSHT. Wszelkie prawa zastrzeżone.