Zaloguj się do systemu           Nie masz konta? Zarejestruj się!

oferty pracy
oferty staży
oferty praktyk

dodaj ofertę pracy
dodaj ofertę stażu
dodaj ofertę praktyk

Akademickie Biuro Karier

     

Zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Akademickie Biuro Karier to jednostka działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzona przez szkołę wyższą lub organizację studencką. ABK świadczą pomoc studentom i absolwentom uczelni wyższych w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz sprawnego poruszania się po nim.

Do ich zadań należy w szczególności:


1. Dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych (poradnictwo zawodowe)
2. Zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,
3. Prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów Uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy,
4. Pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe,
5. Pomoc studentom w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Źródła: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późń. zm.)

 

Strona główna   |   O nas   |   Aktualności   |   Fotogaleria   |   Doradcy zawodowi   |   Kontakt
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 324-15-17, 324-38-83  |  E-mail: wshit@wshit.edu.pl
© Copyright 2011 ABK WSHT. Wszelkie prawa zastrzeżone.