Zaloguj się do systemu           Nie masz konta? Zarejestruj się!

oferty pracy
oferty staży
oferty praktyk

dodaj ofertę pracy
dodaj ofertę stażu
dodaj ofertę praktyk

ABC Kariery

     

Własna firma krok po kroku

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ ?


Twoje pierwsze kroki:

Nazwa firmy

Przy wyborze nazwy firmy należy wziąć pod uwagę cztery podstawowe czynniki decydujące o wyborze nazwy:
 
•     produkt ( czyli co będzie przedmiotem  działalności np.: handel, produkcja, usługi oraz to czym będziesz handlować, co produkować lub jakie usługi świadczyć),
•    strategia marki( czyli jaką markę zastosujesz: czy rodzinną – tzn., że wszystkie swoje produkty nazwiesz tak samo, czy indywidualną- czy każdemu produktowi  dasz inną nazwę),
•    rynek nazw ( należy dowiedzieć się, jakie nazwy firm już są na rynku, by nie złamać „prawa firmowego”. Twoja firma musi się wyróżniać nazwą.
•    adresat marki( czyli do kogo adresowany jest produkt, jakie ma cechy adresat).
Biznes plan
Biznes plan to suma dwóch planów – planu marketingowego i finansowego przedsiębiorstwa. Sporządza go nie tylko  ta osoba, która zamierz uruchomić firmę, ale także przedsiębiorca, który zamierza wykonać kolejny krok w rozwoju firmy: zdobyć nowy rynek, rozszerzyć ofertę o nowy produkt, dokonać podziału firmy lub jej połączenia.

Adresaci biznesplanu
1.    Inwestor-osoba, która należy przekonać do pomysłu.
2.    Bank – do którego zwracamy się o kredyt.
3.    Partner – z którym się łączymy.

Co powinien zawierać biznes plan?
1.    Streszczenie
2.    Charakterystyka firmy
3.    Analiza rynku
4.    Strategia marketingowa
5.    Profil produkcji
6.    Zarządzanie
7.    Plan finansowy

Rejestracja firmy w Urzędzie Gminy.
Działalność można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorstw.

Nadanie numeru regon przez GUS.
Gdy otrzymaliśmy wpis firmy do ewidencji to w ciągu 14 dni od dnia nadania wpisu należy udać się do właściwego ze względu na siedzibę wojewódzkiego oddziału Urzędu Statystycznego.

Pieczątka i konto bankowe.
Kolejne kroki na drodze do rejestracji firmy to wyrobienie pieczątki oraz założenie rachunku bankowego.
Pieczątka firmowa jest niezbędna do dokumentowania zawieranych transakcji między firmą i jej kontrahentami.

NIP i podatki w Urzędzie Skarbowym.
Kolejnym krokiem na drodze do rozpoczęcia działalności gospodarczej jest wizyta w Urzędzie Skarbowym.
Do urzędu udajemy się w celu zgłoszenia rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz nadania NIP.
Czynności tych należy dokonać w Urzędzie Skarbowym właściwym dla siedziby firmy. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) nadawany jest podatnikowi będącemu osobą fizyczną na całe życie. Numer ten nie ulega zmianie w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej a potrzebna jest jedynie aktualizacja danych zawartych w pierwotnym wniosku o NIP.

Zgłoszenie do ZUS.
Kolejnym etapem rejestracji jednoosobowej firmy jest rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.. Skutkiem tego jest obowiązek samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Państwowa Inspekcja  Pracy i Sanepid.
Gdy zakładając firmę zatrudniamy także pracowników to jesteśmy zobowiązani w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej zawiadomić na piśmie PIP.

Koncesje, licencje, pozwolenia.
Nie każdą działalność można prowadzić bez uzyskania stosownej zgody. W przypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczej przepisy przewidują obowiązek uzyskania koncesji lub zezwoleń.
Źródło  http:// mambiznes.pl


Strona główna   |   O nas   |   Aktualności   |   Fotogaleria   |   Doradcy zawodowi   |   Kontakt
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 324-15-17, 324-38-83  |  E-mail: wshit@wshit.edu.pl
© Copyright 2011 ABK WSHT. Wszelkie prawa zastrzeżone.